Radu Joia

Profesor Radu Marcel Joia, stagiu Erasmus 2011-2012, Universitatea din Bilecik, Turcia

Universitatea din Bilecik este o universitate de stat, înfiițată acum 5 ani de zile, cu scopul de a atrage cât mai mulți studenți, fiind privită în același timp ca o modalitate de dezvoltare a orașului Bilecik, oraș situat într-o zonă de dealuri abrupte, dispersat ca locuințe, cu o populație de 49.000 locuitori, dar cu o foarte mare încărcătură istorică, fiind prima capitală a Imperiului Otoman, capitală ce a fost mutată de către sultanii otomani ulterior la Bursa, Medina, iar în cele din urmă la Istanbul.
Universitatea este situată la intrarea în orașul Bilecik, în sensul dinspre Istanbul, fiind constituită dintr-un campus universitar generos, actualmente în construcție. În prezent universitatea are trei mari departamente, și anume: Facultatea de Economie – Business Administration, Facultatea de Electronică și Facultatea de Științe Sociale. Universitatea, pentru anul 2012-2013, are un număr de 10.000 de studenți, un număr important, însă puțin comparativ cu populația Turciei, de 80 milioane de locuitori. Studiile se întind pe 4 ani pentru licență și 2 ani pentru masterat. În ceea ce privește programele de master acestea sunt constituite dintr-un an în care sunt făcute cursuri și un an (cel de-al doilea) în care este pregătită lucrarea de dizertație.
Începând cu data de 17 septembrie pentru 14 zile am început activitatea la Universitatea din Bilecik, activitate ce a fost bazată pe realizarea de prezentări conform Teaching Agreement, la care au participat în prima săptămână doar colegi profesori din această universitate, iar începând cu cea de-a doua săptămână și studenți, în total aceste prezentări reprezentând 8 ore (4 ore în prima sătămână și 4 ore în cea de-a doua săptămână). Acest lucru se datorează faptului că data de 17 septembrie reprezintă prima zi din anul academic 2012-2013 în Turcia, iar în prima săptămână are loc doar înregistrarea studenților în anul universitar, nesusținându-se cursuri. Începând cu a doua săptămână, la prezentările mele au fost prezenți studenți din anii II şi III ai domeniului de studiu, Business Administration, prezentările având loc în limba engleză, responsabilul Erasmus pe Universitatea Bilecik asigurându-mi traducerea în limba turcă, acesta fiind profesor de limba engleză în cadrul universităţii.
Universitatea nu are studenţi doar din oraşul Bilecik, ci conform statisticilor universităţii există foarte mulţi studenţi din Istanbul, deoarece este o distanţă uşor de parcurs, de doar 230 km pe autostradă. Putem observa că în timpul anului academic, studenţii reprezintă aproximativ 20% din populaţia oraşului. Conform celor din Universitate, care în marea lor majoritate sunt profesori tineri, cu doctorate recente sau doctorate în curs, universitatea a fost construită strategic, deoarece datorită mediului geografic, localitatea nu oferea foarte multe posibilităţi de dezvoltare pentru investitori. În prezent în oraş sunt construite şi în curs de construcţie foarte multe blocuri, pentru a fi închiriate studenţilor. Campusul are un număr limitat de locuri, cam 1.000, deci 9.000 de studenţi au nevoie de chirie în oraş. Statul turc se pare că şi-a atins obiectivul principal.
După finalizarea campusului (care este finalizat în proporţie de peste 60%), universitatea are în plan să înfiinţeze şi o secţie de Business Administration în limba engleză.
Actualmente, universitatea are 70 studenţi străini veniţi prin programul Erasmus (Letonia, Lituania, Estonia, Spania, Italia), pe baza unor parteneriate deja semnate, dar şi studenţi străini veniţi din ţările arabe, ţările africane, ori studenţi de la alte universităţi din Turcia, datorită unui program de internship între studenţi, program naţional dezvoltat de statul turc. Pentru anul universitar 2011-2012, un număr de 7 cadre didactice au împărtăşit experienţa programelor Erasmus, cadre care la fel ca şi mine au susţinut prezentări conform Teaching Agreement la Bilecik. Universitatea nu este interesată ca profesorii veniţi prin programul Erasmus să predea în locul cadrelor proprii, ci este interesată de schimbul de experienţă didactică ce are loc între profesorii străini şi cei autohtoni. Am participat şi la seminariile ţinute de cadrele didactice din Bilecik, pentru a observa eventualele diferenţe, axate foarte mult pe partea practică.
Conform discuţiilor cu responsabilii Erasmus de la Universitatea Bilecik, Universitatea Nicolae Titulescu va putea trimite studenţi în cadrul celor 3 programe de studii menţionate deja, începâd cu al doilea semestru al acestui an universitar, eventuale pregătiri începând cu luna noiembrie, pentru a stabili numărul exact de locuri. În plus, Universitatea este nerăbdătoare să trimită studenţi în România, în cadrul UNT, dar şi cadre didactice proprii. Relaţia între cele două universităţi consider că s-a strâns, fiind interesaţi chiar de Conferinţa CKS organizată la UNT, eventual chiar şi de a participa cu lucrări la jurnalele Universităţii, precum şi de un parteneriat în cercetare.
Ca o concluzie, oraşul este minunat, este un oraş mic, cochet, foarte tradiţional, iar ospitalitatea şi calitatea serviciilor este extraordinară. Studenţii UNT care vor veni prin mobilitatea Erasmus în Bilecik vor avea şansa de a studia pentru 6 luni sau un an într-o universitate extrem de modernă, vor avea acces la un campus foarte bine dotat şi modern (biblioteca, sala de studiu, sala de internet, terenuri de fotbal, sala de baschet, sala de fitnes etc.), vor avea parte de o experineţă cu iz tradiţional turcesc nemaipomenită. Sfătuiesc departamentul Erasmus al UNT să menţină această legătură pe care consider că am reuşit să o consolidez prin această deplasare şi chiar să o fructifice, să dezvolte un parteneriat atât la nivel de mobilităţi Erasmus, dar mai ales la nivel de cercetare. În cadrul Universităţii Bilecik există un departament specializat pe cercetări economice, ceea ce ne-ar permite o colaborare în acest sens.