Facultatea de Drept organizează selecţia pentru mobilităţile de studiu Erasmus care vor avea loc în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016

Condiţii de eligibilitate
– Să fie înmatriculaţi în cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu“ din Bucureşti, indiferent de nivelul de studiu – licenţă, masterat, doctorat;
– Să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii;
– Să fie integralişti după ultima sesiune şi să aibă media generală minim 7 în anul anterior.

Dosarul va cuprinde:
– Fişă de înscriere;
– CV Europass;
– Scrisoare de intenţie;
– Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu“ din Bucureşti;
– Situaţie şcolară pe anul pe anul 2014-2015 (gratis, de la secretariat).

Selecţia
constă în:
1. Analiza dosarelor;
2. Interviu cu comisia de selecţie – probă eliminatorie;
3. Probă scrisă la limba de predare a universităţii gazdă (dacă va fi cazul).

Termen
– Dosarul trebuie depus până marţi, 10 noiembrie 2015 la Secretariatul Facultăţii de Drept.

Informaţii suplimentare la: erasmus@univnt.ro

ERASMUS
Schimba vieti. Deschide minti.