Facultatea de drept – selectii ERASMUS

Facultatea de Drept organizează în data de 16.10.2014, ora 12:00 selecția pentru mobilitățile studențești Erasmus care vor avea loc în semestrul al II-lea al anului universitar 2014-2015.

Condiții de eligibilitate
– Să fie înmatriculați în cadrul Universității „Nicolae Titulescu“ din București, indiferent de nivelul de studiu – licență, masterat, doctorat;
– Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității;
– Să fie integraliști după ultima sesiune și să aibă media generală minim 7 în anul anterior.

Dosarul va cuprinde:
– CV Europass;
– Scrisoare de intenție;
– Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic al Facultății de Drept din cadrul Universității „Nicolae Titulescu“ din București;
– Situație școlară pe anul 2013-2014 (de la secretariat).

Selecția
– Constă în două probe:
1. Interviu cu comisia de selecție – probă eliminatorie – în data de 16.10.2014;
2. Probă scrisă la limba de predare a universității gazdă – care va avea loc ulterior interviului.

Termen
– Dosarul trebuie depus până miercuri, 15.10.2014, la Secretariatul Facultății de Drept.

Informații suplimentare la: erasmus@univnt.ro

erasmus