Facultatea de stiinte economice – selectii ERASMUS

Facultatea de Științe Economice organizează în data de 3.11.2014, ora 12:00, sala 71 (Decanat) selecția pentru mobilitățile studențești Erasmus care vor avea loc în semestrul al II-lea al anului universitar 2014-2015.

Condiții de eligibilitate
– Să fie înmatriculați la studii universitare de licență în cadrul Universității „Nicolae Titulescu“ din București;
– Să fie student în anul II de studii;
– Să fie integraliști după ultima sesiune și să aibă media generală minim 7 în anul anterior.

Selecția
– Interviu cu comisia de selecție – probă eliminatorie – luni, 3.11.2014, ora 12, sala 71 (Decanat);
– Probă scrisă la limba de predare a universității gazdă – care va avea loc ulterior interviului.

Dosarul va cuprinde:
– CV Europass;
– Scrisoare de intenție;
– Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic al Facultății de Științe Economice din cadrul
Universității „Nicolae Titulescu“ din București;
– Situație școlară pe anul 2013-2014 (de la secretariat).

Termen
– Dosarul trebuie depus până vineri, 31.10.2014, la Secretariatul Facultății de Științe Economice.